Jun. 5th, 2017

risha_cq: (Default)
Заздрю людям,  які мають змогу робити, що хочуть,  проти того, що мають. Хоча б у відношенні 70/30.
Я не багато ком наставила, до речі? )))))
risha_cq: (Default)
Одяг сильно поглинає запах готування їжі. Не готуйте в "парадно-виходному", бо на парад вийдете як з їдальні.
Це ще може залежати від матеріалу одягу, до речі, не впевнена.

June 2017

S M T W T F S
    12 3
4 5 6789 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 2021 22 23 24
25 2627282930 

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Jun. 28th, 2017 03:38 pm
Powered by Dreamwidth Studios